Pierwiastków: Układ Okresowy
Элементы: Периодическая Таблица
Układ Okresowy
Периодическая Таблица
Główna
Главная
Porównać
Сравнить
Ustawienia
Настройки
Lista
Список
Tłumacz
Перевести
Tłumaczenie
Перевод
Informacje
О приложении
Ogólne
Общие
Wersja
Версия
Opracowany przez Naveen CS
Разработано Naveen CS
Uznania
Разработчики
Szukaj
Поиск
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Помогите перевести это приложение на ваш язык
Język
Язык
Obsługiwane języki
Поддерживаемые языки
Język Systemowy
Язык системы
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Пожалуйста, перезагрузите приложение для переключения языка
Polityka Prywatności
Политика конфиденциальности
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Это приложение не собирает и не хранит никакую пользовательскую информацию
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Ни одного элемента не найдено по вашему запросу
Wyniki dla
Результаты по запросу
pierwiastek
Элемент
pierwiastki
Элементы
Oceń
Оценить
Skontaktuj się z Nami
Связаться с нами
Ulepsz
Платная версия
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Платная версия с расширенными возможностями
Funkcje
Возможности
Cieszysz się tą aplikacją?
Нравится приложение?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Мы были бы рады, если вы оцените наше приложение в 5 звёзд
Wyślij
Отправить
Prześlij opinię
Отправить отзыв
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Пожалуйста, приобретите расширенную версию, чтобы использовать дополнительные функции
Usuń wszystkie reklamy
Удалить всю рекламу
Ustaw tło
Установить фон
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Показать детальную информацию об изотопах
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Показывать больше изображений для каждого элемента
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Настроить внешний вид таблицы Менделеева
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Измените сочетания клавиш для навигации по страницам
* Dostępne po ulepszeniu
* Доступно с обновлением
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Сообщите нам ваше мнение и предложения по улучшению приложения
Zamknij
Закрыть
Włączone
Включить
Wyłączone
Отключить
Opis Obrazu
Изображение разработчиков
Uwagi o wersji
Примечания к версии
Motyw
Цвета
Jasny
Светлые

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.