Prvky: Periodická tabuľka
Элементы: Периодическая Таблица
Periodická tabuľka
Периодическая Таблица
Domov
Главная
Porovnaj
Сравнить
Nastavenia
Настройки
Zoznam
Список
Preložiť
Перевести
Preklad
Перевод
Info
О приложении
Všeobecné
Общие
Verzia
Версия
Vyvynul Naveen CS
Разработано Naveen CS
Poďakovanie
Разработчики
Hľadaj
Поиск
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Помогите перевести это приложение на ваш язык
Jazyk
Язык
Podporované jazyky
Поддерживаемые языки
Jazyk systému
Язык системы
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Пожалуйста, перезагрузите приложение для переключения языка
Ochrana osobných údajov
Политика конфиденциальности
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Это приложение не собирает и не хранит никакую пользовательскую информацию
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Ни одного элемента не найдено по вашему запросу
Výsledky pre výraz
Результаты по запросу
prvok
Элемент
prvky
Элементы
Ohodnosť
Оценить
Kontaktuj nás
Связаться с нами
Upgrady
Платная версия
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Платная версия с расширенными возможностями
Funkcie
Возможности
Páči sa ti aplikácia?
Нравится приложение?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Мы были бы рады, если вы оцените наше приложение в 5 звёзд
Odoslať
Отправить
Odoslať pripomienky
Отправить отзыв
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Пожалуйста, приобретите расширенную версию, чтобы использовать дополнительные функции
Odstrániť všetky reklamy
Удалить всю рекламу
Nastaviť pozadie
Установить фон
Pozrieť detailné informácie izotopov
Показать детальную информацию об изотопах
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Показывать больше изображений для каждого элемента
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Настроить внешний вид таблицы Менделеева
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Измените сочетания клавиш для навигации по страницам
* Dostupné v novej verzii
* Доступно с обновлением
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Сообщите нам ваше мнение и предложения по улучшению приложения
Zavrieť
Закрыть
Zapnuté
Включить
Vypnuté
Отключить
Zdroje obrázkov
Изображение разработчиков
Poznámky o verzii
Примечания к версии
Motív
Цвета
Svetlý
Светлые

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.