Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Элементы: Периодическая Таблица
Bảng tuần hoàn
Периодическая Таблица
Trang chủ
Главная
So sánh
Сравнить
Cài đặt
Настройки
Danh sách
Список
Dịch
Перевести
Dịch thuật
Перевод
Giới thiệu
О приложении
Chung
Общие
Phiên bản
Версия
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Разработано Naveen CS
Tín chỉ
Разработчики
Tìm kiếm
Поиск
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Помогите перевести это приложение на ваш язык
Ngôn ngữ
Язык
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Поддерживаемые языки
Ngôn ngữ hệ thống
Язык системы
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Пожалуйста, перезагрузите приложение для переключения языка
‎Chính sách bảo mật‎
Политика конфиденциальности
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Это приложение не собирает и не хранит никакую пользовательскую информацию
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Ни одного элемента не найдено по вашему запросу
Kết quả cho
Результаты по запросу
nguyêntố
Элемент
cácnguyêntố
Элементы
Đánh giá
Оценить
Liên hệ với chúng tôi
Связаться с нами
Nâng cấp
Платная версия
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Платная версия с расширенными возможностями
Tính năng
Возможности
Thích ứng dụng?
Нравится приложение?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Мы были бы рады, если вы оцените наше приложение в 5 звёзд
Gửi
Отправить
Gửi phản hồi
Отправить отзыв
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Пожалуйста, приобретите расширенную версию, чтобы использовать дополнительные функции
Lọai bỏ quảng cáo
Удалить всю рекламу
Đặt hình nền
Установить фон
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Показать детальную информацию об изотопах
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Показывать больше изображений для каждого элемента
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Настроить внешний вид таблицы Менделеева
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Измените сочетания клавиш для навигации по страницам
* Khả dung với bản nâng cấp
* Доступно с обновлением
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Сообщите нам ваше мнение и предложения по улучшению приложения
Đóng
Закрыть
Bật
Включить
Tắt
Отключить
Nguồn ảnh
Изображение разработчиков
Ghi chú về phiên bản
Примечания к версии
Chủ đề
Цвета
Sáng
Светлые

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.