Iestatījumi
Настройки
Tulkošana
Перевод
Par
О приложении
Versija
Версия
Meklēšana
Поиск
Valoda
Язык
Atbalstītā valoda
Поддерживаемые языки
Konfidencialitātes politika
Политика конфиденциальности
Rezultāti atbilstoši
Результаты по запросу
Sazināties ar mums
Связаться с нами
Līdzekļi
Возможности
Sūtīt
Отправить
Sūtīt atsauksmi
Отправить отзыв
Ieslēgts
Включить
Izslēgts
Отключить
Versijas piezīmes
Примечания к версии

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.