יסודות: הטבלה המחזורית
Elements: La Tavola Periodica
הטבלה המחזורית
Tavola Periodica
בית
Home
השוואה
Confronta
הגדרות
Impostazioni
רשימה
Elenco
לתרגם
Traduci
תרגום
Traduzione
אודות
Informazioni
כללי
Generale
גרסה
Versione
פיתוח על ידי Naveen CS
Sviluppato da Naveen CS
תודות
Crediti
חפש
Cerca
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
שפה
Lingua
שפה נתמכת
Lingue supportate
שפת המערכת
Lingua del sistema
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
Riapri l'app per cambiare la lingua
מדיניות פרטיות
Informativa sulla privacy
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
תוצאות ל
Risultati per
יסוד
elemento
יסודות
elementi
קצב
Vota
צור קשר
Contattaci
לשדרג
Aggiorna
לשדרג לתוכניות נוספות
Aggiorna per funzioni extra
תכונות
Funzionalità
נהנה מהיישומון?
Ti piace la nostra app?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
שלח
Invia
שליחת משוב
Invia commenti
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
הסרת כל פרסומות
Rimuovi tutte le pubblicità
להגדיר את הרקע
Inserisci lo sfondo
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
Visualizza più immagini per ogni elemento
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
זמין עם שדרוג
* Disponibile con l'aggiornamento
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
סגור
Chiudi
פעיל
Attivato
כבוי
Disattivato
זכויות התמונות
Crediti dell'immagine
הערות גירסה
Note sulla versione
ערכת נושא
Tema
בהיר
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.