Elementet: Tabelën periodike
Elements: La Tavola Periodica
Tabelën periodike
Tavola Periodica
Shtëpi
Home
Krahasim
Confronta
Cilësimet
Impostazioni
Listë
Elenco
Përkthej
Traduci
Përkthim
Traduzione
Rreth
Informazioni
I përgjithshëm
Generale
Versioni
Versione
Gjuha e mbështetur
Lingue supportate
Rezultatet për
Risultati per
Na kontaktoni
Contattaci
Tiparet
Funzionalità
Dërgo
Invia
Dërgo reagimet
Invia commenti
Aktiv
Attivato
Joaktiv
Disattivato
Shënimet e versionit
Note sulla versione

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.