Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Elements: La Tavola Periodica
Periodiska Systemet
Tavola Periodica
Hem
Home
Komparera
Confronta
Inställningar
Impostazioni
Lista
Elenco
Översätt
Traduci
Översättning
Traduzione
Om
Informazioni
Allmän
Generale
Version
Versione
Utvecklad av Naveen CS
Sviluppato da Naveen CS
Tack
Crediti
Sök
Cerca
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
Språk
Lingua
Språk som stöds
Lingue supportate
Systemet språk
Lingua del sistema
Starta om appen för att byta språk
Riapri l'app per cambiare la lingua
Sekretesspolicy
Informativa sulla privacy
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
Inga grundämnen matchar din sökning
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
Resultat för
Risultati per
grundämne
elemento
grundämnen
elementi
Betyg
Vota
Kontakta oss
Contattaci
Uppgradering
Aggiorna
Uppgradera för extra funktioner
Aggiorna per funzioni extra
Funktioner
Funzionalità
Njuter du av appen?
Ti piace la nostra app?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
Skicka
Invia
Skicka feedback
Invia commenti
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
Ta bort alla annonser
Rimuovi tutte le pubblicità
Välj bakgrund
Inserisci lo sfondo
Visa detaljerad information om isotoper
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
Visa fler bilder för varje grundämne
Visualizza più immagini per ogni elemento
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
Ändra genvägarna för sidnavigering
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
* Tillgängligt med uppgradering
* Disponibile con l'aggiornamento
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
Stänga
Chiudi
Attivato
Av
Disattivato
Bildkrediter
Crediti dell'immagine
Versionskommentarer
Note sulla versione
Tema
Tema
Ljust
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.