Pierwiastków: Układ Okresowy
Elements: La Tavola Periodica
Układ Okresowy
Tavola Periodica
Główna
Home
Porównać
Confronta
Ustawienia
Impostazioni
Lista
Elenco
Tłumacz
Traduci
Tłumaczenie
Traduzione
Informacje
Informazioni
Ogólne
Generale
Wersja
Versione
Opracowany przez Naveen CS
Sviluppato da Naveen CS
Uznania
Crediti
Szukaj
Cerca
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
Język
Lingua
Obsługiwane języki
Lingue supportate
Język Systemowy
Lingua del sistema
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Riapri l'app per cambiare la lingua
Polityka Prywatności
Informativa sulla privacy
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
Wyniki dla
Risultati per
pierwiastek
elemento
pierwiastki
elementi
Oceń
Vota
Skontaktuj się z Nami
Contattaci
Ulepsz
Aggiorna
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Aggiorna per funzioni extra
Funkcje
Funzionalità
Cieszysz się tą aplikacją?
Ti piace la nostra app?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
Wyślij
Invia
Prześlij opinię
Invia commenti
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
Usuń wszystkie reklamy
Rimuovi tutte le pubblicità
Ustaw tło
Inserisci lo sfondo
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Visualizza più immagini per ogni elemento
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
* Dostępne po ulepszeniu
* Disponibile con l'aggiornamento
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
Zamknij
Chiudi
Włączone
Attivato
Wyłączone
Disattivato
Opis Obrazu
Crediti dell'immagine
Uwagi o wersji
Note sulla versione
Motyw
Tema
Jasny
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.