Elemente: Das Periodensystem
Pierwiastków: Układ Okresowy
Periodensystem
Układ Okresowy
Startseite
Główna
Vergleichen
Porównać
Einstellungen
Ustawienia
Liste
Lista
Übersetzen
Tłumacz
Übersetzung
Tłumaczenie
Über
Informacje
Allgemein
Ogólne
Version
Wersja
Entwickelt von Naveen CS
Opracowany przez Naveen CS
Danksagungen
Uznania
Suchen
Szukaj
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Sprache
Język
Unterstützte Sprachen
Obsługiwane języki
System Sprache
Język Systemowy
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Datenschutz Richtlinie
Polityka Prywatności
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Ergebnisse für
Wyniki dla
Element
pierwiastek
Elemente
pierwiastki
Bewerten
Oceń
Kontaktieren Sie uns
Skontaktuj się z Nami
Upgrade
Ulepsz
Upgrade für Zusatzfunktionen
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Funktionen
Funkcje
Gefällt Ihnen das App?
Cieszysz się tą aplikacją?
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Senden
Wyślij
Feedback senden
Prześlij opinię
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Alle Ads entfernen
Usuń wszystkie reklamy
Wahl des Hintergrunds
Ustaw tło
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* Mit dem Upgrade erhältlich
* Dostępne po ulepszeniu
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Schliessen
Zamknij
Ein
Włączone
Aus
Wyłączone
Danksagungen für Bilder
Opis Obrazu
Versionshinweise
Uwagi o wersji
Design
Motyw
Hell
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.