Éléments: Le Tableau Périodique
Pierwiastków: Układ Okresowy
Tableau Périodique
Układ Okresowy
Accueil
Główna
Comparer
Porównać
Paramètres
Ustawienia
Liste
Lista
Traduire
Tłumacz
Traduction
Tłumaczenie
A propos
Informacje
Général
Ogólne
Version
Wersja
Développé par Naveen CS
Opracowany przez Naveen CS
Crédits
Uznania
Recherche
Szukaj
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Langue
Język
Langues prises en charge
Obsługiwane języki
La langue du système
Język Systemowy
Recommencez l'application pour changer la langue
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Politique de confidentialité
Polityka Prywatności
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Résultats pour
Wyniki dla
élément
pierwiastek
éléments
pierwiastki
Taux
Oceń
Nous contacter
Skontaktuj się z Nami
Mise à jour
Ulepsz
Mise à jour fonctions amélioré
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Fonctionnalités
Funkcje
Vous aimez cette application?
Cieszysz się tą aplikacją?
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Envoyer
Wyślij
Envoyer des commentaires
Prześlij opinię
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Supprimer toutes les publicités
Usuń wszystkie reklamy
Définir l'arrière-plan
Ustaw tło
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Afficher plus d'images sur chaque élément
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Modifier les raccourcis de la page de navigation
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* Disponible avec la mise à jour
* Dostępne po ulepszeniu
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Fermer
Zamknij
Actif
Włączone
Inactif
Wyłączone
Crédits d'image
Opis Obrazu
Notes de version
Uwagi o wersji
Thème
Motyw
Clair
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.