Elementos: La Tabla Periódica
Pierwiastków: Układ Okresowy
Tabla Periódica
Układ Okresowy
Inicio
Główna
Comparar
Porównać
Ajustes
Ustawienia
Lista
Lista
Traducir
Tłumacz
Traducción
Tłumaczenie
Acerca de
Informacje
General
Ogólne
Versión
Wersja
Desarrollado por Naveen CS
Opracowany przez Naveen CS
Créditos
Uznania
Buscar
Szukaj
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Idioma
Język
Idiomas compatibles
Obsługiwane języki
Lenguaje del sistema
Język Systemowy
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Política de Privacidad
Polityka Prywatności
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Resultados para
Wyniki dla
elemento
pierwiastek
elementos
pierwiastki
Calificar
Oceń
Contáctanos
Skontaktuj się z Nami
Actualización
Ulepsz
Actualiza para funciones extra
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Funciones
Funkcje
¿Te gusta esta app?
Cieszysz się tą aplikacją?
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Enviar
Wyślij
Enviar comentarios
Prześlij opinię
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Eliminar toda la publicidad
Usuń wszystkie reklamy
Establecer el fondo
Ustaw tło
Ver información detallada sobre los isótopos
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Ver más imágenes de cada elemento
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* Disponible con la actualización
* Dostępne po ulepszeniu
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Cerrar
Zamknij
Activado
Włączone
Desactivado
Wyłączone
Créditos de imagen
Opis Obrazu
Notas de la versión
Uwagi o wersji
Tema
Motyw
Claro
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.