Éléments: Le Tableau Périodique
Prvky: Periodická Tabulka
Tableau Périodique
Periodická Tabulka
Accueil
Domů
Comparer
Porovnat
Paramètres
Nastavení
Liste
Seznam
Traduire
Přeložit
Traduction
Překlad
A propos
O aplikaci
Général
Obecně
Version
Verze
Développé par Naveen CS
Vyvinuto Naveen CS
Crédits
Poděkování
Recherche
Hledat
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
Langue
Jazyk
Langues prises en charge
Podporované jazyky
La langue du système
Systémový jazyk
Recommencez l'application pour changer la langue
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
Politique de confidentialité
Ochrana osobních údajů
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Nenalezen žádný prvek
Résultats pour
Výsledky pro dotaz
élément
prvek
éléments
prvky
Taux
Hodnotit
Nous contacter
Kontaktujte nás
Mise à jour
Upgrade
Mise à jour fonctions amélioré
Upgradujte pro další funkce
Fonctionnalités
Funkce
Vous aimez cette application?
Líbí se Vám aplikace?
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
Envoyer
Odeslat
Envoyer des commentaires
Odeslat zpětnou vazbu
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
Supprimer toutes les publicités
Odebrat všechny reklamy
Définir l'arrière-plan
Nastavit pozadí
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Zobrazit detailní informace izotopů
Afficher plus d'images sur chaque élément
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
Modifier les raccourcis de la page de navigation
Upravit zkratky pro ovládání stránek
* Disponible avec la mise à jour
* Dostupné pouze po upgradu
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
Fermer
Zavřít
Actif
Zapnuto
Inactif
Vypnuto
Crédits d'image
Autorská práva obrázku
Notes de version
Poznámky k verzi
Thème
Motiv
Clair
Světlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.