மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Elemente: Die Periodieke Tabel
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodieke tabel
முகப்பு
Tuisblad
ஒப்பிடல்
Vergelyk
அமைப்புக்கள்
Instellings
பட்டியல்
Lys
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Vertaal
மொழி பெயர்ப்பு
Vertaling
பயன்பாட்டைப் பற்றி
No translations found
பொது
Algemeen
பதிப்பு
Weergawe
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Ontwikkel deur Naveen CS
பங்களிப்பு
Krediete
தேடல்
Soek
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Help om hierdie toepassing te vertaal
மொழி
Taal
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Ondersteunde Tale
கணினி மொழி
Sisteem Taal
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Herlaai die program om die taal te verander
தனியுரிமை விதிகள்
Privaatheidsbeleid
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Hierdie toepassing versamel of stoor geen gebruikersdata nie
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Geen elemente stem ooreen met u soektog nie
இற்கான விடைகள்
Resultate vir
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elemente
ரேட்
No translations found
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Skakel ons
மேம்படுத்து
No translations found
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
No translations found
அம்சங்கள்
Kenmerke
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Geniet u die toepassing?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
No translations found
அனுப்பு
Stuur
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Stuur terugvoering
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Koop die opgradering om die onderstaande funksies by te kry
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Verwyder alle advertensies
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Verstel die agtergrond
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Wys meer inligting oor isotope
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Wys meer beelde vir elke element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Pas die voorkoms van die periodieke tabel aan
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Verander die kitssleutels vir die bladsy-navigasie
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Beskikbaar met die opgradering
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Vertel ons van u ervaring of stel voor hoe ons dit kan verbeter
மூடுங்கள்
Maak toe
ஆன்
Aan
ஆஃப் செய்யவும்
Af
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Beeld Krediete
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Weergawe notas
தீம்
Tema
மென்மையான
Lig

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.