அடர்த்தியான
Donker
பின்புலம்
Agtergrond
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Gebruik my Windows-aksentkleur
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Drukbare
தரவிறக்கு
Laai af
தேடியவை
Ontdekte
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Elemente: Die Periodieke Tabel bied omvattende en nuttige inligting oor die chemiese elemente op een plek.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Klik op 'n element om meer uit te vind oor die eienskappe, geskiedenis, oorsprong van die naam, beelde, toepassings, gevare en elektrondopdiagram van elke element.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Visueel aangename kleur gekodeerde tabel
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Gedetailleerde beskrywing vir elke element
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Vertoon lys van al die elemente in alfabetiese volgorde
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Elektronskulpdiagram en beeld vir elke element
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Vergelyk die eienskappe van 2 elemente
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Soek vir elemente deur die simbool, atoomgetal of naam in te voer
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Gedetailleerde inligting oor belangrike isotope
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Skakels na informatiewe webwerwe vir verdere navorsing
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Geen internetverbinding nodig nie
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Groep
கிடை வரிசை
Periode
குழு
Blok
வாங்குதளம்
Winkel
படம்
Beeld
மேலதிக படங்கள்
Meer beelde
பண்புகள்
Eienskappe
பயன்கள்
Toepassings
வரலாறு
Geskiendenis
பொதுப் பண்புகள்
Algemene Eienskappe
இயற்பியற் பண்புகள்
Fisiese Eienskappe
அணுப் பண்புகள்
Atomiese Eienskappe
முக்கிய பயன்கள்
Belangrikste toepassings
வெளி இணைப்புகள்
Belnagrike Skakels
தோற்றம்
Voorkoms
குறுக்குச்சசாவிகள்
Snelskakels
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Voorstelle
மேலும்
Meer
வடிவமைப்பு
Style
வலைத்தளம்
Webwerf
அட்டவணை அகலம்
Tabel Breedte
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Rangskik volgens nommer
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Rangskik volgens naam
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Rangskik volgens simbool
பெயர்
Naam
வேதிக் குறியீடு
Simbool
அணு எண்
Atoom Nommer
அணுவின் திணிவு
Atoommassa
திணிஇவெண்
Massa Nommer

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.