Pierwiastków: Układ Okresowy
Elemente: Das Periodensystem
Układ Okresowy
Periodensystem
Główna
Startseite
Porównać
Vergleichen
Ustawienia
Einstellungen
Lista
Liste
Tłumacz
Übersetzen
Tłumaczenie
Übersetzung
Informacje
Über
Ogólne
Allgemein
Wersja
Version
Opracowany przez Naveen CS
Entwickelt von Naveen CS
Uznania
Danksagungen
Szukaj
Suchen
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Język
Sprache
Obsługiwane języki
Unterstützte Sprachen
Język Systemowy
System Sprache
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
Polityka Prywatności
Datenschutz Richtlinie
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
Wyniki dla
Ergebnisse für
pierwiastek
Element
pierwiastki
Elemente
Oceń
Bewerten
Skontaktuj się z Nami
Kontaktieren Sie uns
Ulepsz
Upgrade
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Upgrade für Zusatzfunktionen
Funkcje
Funktionen
Cieszysz się tą aplikacją?
Gefällt Ihnen das App?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
Wyślij
Senden
Prześlij opinię
Feedback senden
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Usuń wszystkie reklamy
Alle Ads entfernen
Ustaw tło
Wahl des Hintergrunds
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
* Dostępne po ulepszeniu
* Mit dem Upgrade erhältlich
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Zamknij
Schliessen
Włączone
Ein
Wyłączone
Aus
Opis Obrazu
Danksagungen für Bilder
Uwagi o wersji
Versionshinweise
Motyw
Design
Jasny
Hell

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.