Prvky: Periodická tabuľka
Elemente: Das Periodensystem
Periodická tabuľka
Periodensystem
Domov
Startseite
Porovnaj
Vergleichen
Nastavenia
Einstellungen
Zoznam
Liste
Preložiť
Übersetzen
Preklad
Übersetzung
Info
Über
Všeobecné
Allgemein
Verzia
Version
Vyvynul Naveen CS
Entwickelt von Naveen CS
Poďakovanie
Danksagungen
Hľadaj
Suchen
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Jazyk
Sprache
Podporované jazyky
Unterstützte Sprachen
Jazyk systému
System Sprache
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
Ochrana osobných údajov
Datenschutz Richtlinie
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
Výsledky pre výraz
Ergebnisse für
prvok
Element
prvky
Elemente
Ohodnosť
Bewerten
Kontaktuj nás
Kontaktieren Sie uns
Upgrady
Upgrade
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Upgrade für Zusatzfunktionen
Funkcie
Funktionen
Páči sa ti aplikácia?
Gefällt Ihnen das App?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
Odoslať
Senden
Odoslať pripomienky
Feedback senden
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Odstrániť všetky reklamy
Alle Ads entfernen
Nastaviť pozadie
Wahl des Hintergrunds
Pozrieť detailné informácie izotopov
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
* Dostupné v novej verzii
* Mit dem Upgrade erhältlich
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Zavrieť
Schliessen
Zapnuté
Ein
Vypnuté
Aus
Zdroje obrázkov
Danksagungen für Bilder
Poznámky o verzii
Versionshinweise
Motív
Design
Svetlý
Hell

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.