இருள்
تاریک
பின்னணி
پس زمینه
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
استفاده از رنگ ویندوز من
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
قابل چاپ (پرینت)
தரவிறக்கு
دانلود
தேடியவை
کشف شده
கி.மு.
قبل از میلاد مسیح
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
دیدن رنگ زیبای جدول
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
طراحی ساده با جزییات زیاد
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
مقایسه خواص دو عنصر
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
நெடுங்குழு
گروه
கிடை வரிசை
تناوب
குழு
بلوک
வாங்குதளம்
فروشگاه
படம்
عکس
மேலதிக படங்கள்
عکس های بیشتر
பண்புகள்
خواص
பயன்கள்
کاربرد ها
வரலாறு
تاریخچه
பொதுப் பண்புகள்
ویژگیهای عمومی
இயற்பியற் பண்புகள்
خواص فیزیکی
அணுப் பண்புகள்
خواص اتمی
முக்கிய பயன்கள்
کاربرد های اصلی
வெளி இணைப்புகள்
لینک های مهم
தோற்றம்
ظاهر
குறுக்குச்சசாவிகள்
میانبرها
கருத்துத் தெரிவிப்பு
پیشنهادها
மேலும்
بیشتر
வடிவமைப்பு
No translations found
வலைத்தளம்
تارنما
அட்டவணை அகலம்
عرض جدول
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
مرتب سازی با عدد
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
مرتب سازی با نام
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
مرتب سازی با نماد
பெயர்
نام
வேதிக் குறியீடு
نماد
அணு எண்
عدد اتمی
அணுவின் திணிவு
عدد جرمی
திணிவு எண்
عدد جرمی

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.