பேர்சிய மொழி
زبان فارسی
உரோமானிய மொழி
زبان رومانیایی
சேர்பிய மொழி
زبان صربی
ஸ்லோவானிய மொழி
زبان اسلونیایی
ஸ்வீடன் மொழி
زبان سوئدی
தாய்லாந்து மொழி
زبان تایلندی
உக்ரேனிய மொழி
زبان اوکراینی
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
زبان ازبکی
வியட்னாமிய மொழி
زبان ویتنامی
ஆபிரிக்க மொழி
زبان آفریکانس
ஐஸ்லாந்து மொழி
زبان ایسلندی
ஸ்வாகிலி மொழி
زبان سواحلی
எஸ்பெராண்டோ மொழி
زبان اسپرانتو
ஆர்மேனிய மொழி
زبان ارمنی

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.