பேர்சிய மொழி
Persia
உரோமானிய மொழி
Romania
சேர்பிய மொழி
Serbia
ஸ்லோவானிய மொழி
Sloveeni
ஸ்வீடன் மொழி
Ruotsi
தாய்லாந்து மொழி
Thai
உக்ரேனிய மொழி
Ukraina
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbekki
வியட்னாமிய மொழி
Vietnam
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islanti
ஸ்வாகிலி மொழி
Suahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armenian

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.