அடர்த்தியான
Tumma
பின்புலம்
Taustakuva
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Käytä Windowsin korostusväriä
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
No translations found
தரவிறக்கு
No translations found
தேடியவை
Löytövuosi
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Alkuaineet: Jaksollinen järjestelmä tarjoaa kattavaa ja hyödyllistä tietoa alkuaineista kaikki yhdessä paikassa.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Klikkaa alkuainetta oppiaksesi sen ominaisuuksista, historiasta, nimen alkuperästä, kuvista, soveltamisesta ja käytöstä, vaaroista ja nähdäksesi sen elektronirakenteen.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Visuaalisesti miellyttävä värikoodattu taulukko
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Yksinkertainen, yksityiskohtainen ja sujuva suunnittelu
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta alkuaineesta
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Näytä lista kaikista alkuaineista aakkosjärjsetyksessä
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Elektronikuoridiagrammi ja kuvat kaikille alkuaineille
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Vertaa kahden alkuaineen ominaisuuksia
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Etsi alkuaineita niiden symbolin, järjestysluvun, tai nimen perusteella
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Yksityiskohtaista tietoa tärkeistä isotopeista
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Linkkejä informatiivisille sivustoille lisäopiskeluun
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Toimii ilman internet-yhteyttä
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Ryhmä
கிடை வரிசை
Jakso
குழு
Lohko
வாங்குதளம்
No translations found
படம்
Kuva
மேலதிக படங்கள்
Lisää kuvia
பண்புகள்
Ominaisuudet
பயன்கள்
Käyttö
வரலாறு
Historia
பொதுப் பண்புகள்
Yleiset ominaisuudet
இயற்பியற் பண்புகள்
Fyysiset ominaisuudet
அணுப் பண்புகள்
Atomiominaisuudet
முக்கிய பயன்கள்
Pääasialliset käyttökohteet
வெளி இணைப்புகள்
Aiheesta muualla
தோற்றம்
Ulkonäkö
குறுக்குச்சசாவிகள்
Pikanäppäimet
கருத்துத் தெரிவிப்பு
No translations found
மேலும்
Lisää
வடிவமைப்பு
No translations found
வலைத்தளம்
Sivusto
அட்டவணை அகலம்
No translations found
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
பெயர்
Nimi
வேதிக் குறியீடு
Tunnus
அணு எண்
Järjestysluku
அணுவின் திணிவு
Atomipaino
திணிஇவெண்
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.