Elements: The Periodic Table
Alkuaineet: Jaksollinen Järjestelmä
Periodic Table
Jaksollinen Järjestelmä
Home
Koti
Compare
Vertaile
Settings
Asetukset
List
Lista
Translate
Käännä
Translation
Kääntäminen
About
Tietoja
General
Yleistä
Version
Versio
Developed by Naveen CS
Kehittänyt Naveen CS
Credits
Kiitokset
Search
Haku
Help translate this app to your language
Auta kääntämään sovellus omalle kielellesi
Language
Kieli
Supported Languages
Tuettu kieli
System Language
Järjestelmäkieli
Please restart the app to switch language
Ole hyvä ja käynnistä sovellus uudelleen kielen vaihtamiseksi
Privacy Policy
Tietosuojakäytäntö
This app does not collect or store any user data
Tämä sovellus ei kerää tai tallenna käyttäjätietoja
No elements match your search
Mikään alkuaine ei vastaa hakuasi
Results for
Hakutulokset
element
alkuaine
elements
alkuaineet
Rate
Arvostele
Contact us
Ota yhteyttä
Upgrade
Päivitä maksulliseen versioon
Upgrade for extra features
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi lisäominaisuudet käyttöösi
Features
Ominaisuudet
Enjoying the app?
Nautitko sovelluksesta?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Olisi hienoa, jos antaisit sovelluksellemme 5 tähteä
Send
Lähetä
Send Feedback
Lähetä palautetta
Please purchase the upgrade to get the below features
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi käyttöösi alla olevat ominaisuudet
Remove all ads
Poista mainokset
Set the background
Aseta taustakuva
View detailed information on isotopes
Näytä yksityiskohtaiset tiedot isotoopeista
View more images for each element
Näytä enemmän kuvia jokaista alkuainetta kohti
Customize the appearance of the periodic table
Muokkaa jaksollisen järjestelmän ulkoasua
Modify the shortcut keys for the page navigation
Muokkaa suunnistuksen pikanäppäimiä
* Available with the upgrade
* Saatavilla maksullisen päivityksen kanssa
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Kerro meille kokemuksestasi ja ehdota, miten voisimme tehdä siitä paremman
Close
Sulje
On
Käytössä
Off
Ei käytössä
Image Credits
Kuvalähteet
Version Notes
Tietoja versiosta
Theme
Teema
Light
Vaalea

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.