பேர்சிய மொழி
Persisk
உரோமானிய மொழி
Rumensk
சேர்பிய மொழி
Serbisk
ஸ்லோவானிய மொழி
Slovensk
ஸ்வீடன் மொழி
Svensk
தாய்லாந்து மொழி
Thai
உக்ரேனிய மொழி
Ukrainsk
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Usbekisk
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamesisk
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandsk
ஸ்வாகிலி மொழி
Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armensk

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.