இருள்
No translations found
பின்னணி
Orqa fon
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
No translations found
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Nashr uchun
தரவிறக்கு
Yuklab olish
தேடியவை
Kashf etilgan
கி.மு.
mil. av.
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
No translations found
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
No translations found
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
No translations found
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
No translations found
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Barcha elementlar roʻyhatini alifbo tartibida koʻrish
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
No translations found
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
2 ta element xossalarini solishtirish
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
No translations found
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
No translations found
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
No translations found
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Offlayn ishlaydi, internetga ulanish shart emas
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Guruh
கிடை வரிசை
Davr
குழு
No translations found
வாங்குதளம்
Doʻkon
படம்
Rasm
மேலதிக படங்கள்
Koʻproq rasmlar
பண்புகள்
No translations found
பயன்கள்
No translations found
வரலாறு
Tarix
பொதுப் பண்புகள்
No translations found
இயற்பியற் பண்புகள்
No translations found
அணுப் பண்புகள்
No translations found
முக்கிய பயன்கள்
No translations found
வெளி இணைப்புகள்
Kerakli havolalar
தோற்றம்
Koʻrinish
குறுக்குச்சசாவிகள்
No translations found
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Takliflar
மேலும்
Yana
வடிவமைப்பு
No translations found
வலைத்தளம்
Vebsayt
அட்டவணை அகலம்
Jadval kengligi
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Raqam boʻyicha saralash
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Nom boʻyicha saralash
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
Belgi boʻyicha saralash
பெயர்
Nomi
வேதிக் குறியீடு
Belgisi
அணு எண்
Atom raqami
அணுவின் திணிவு
Atom massasi
திணிவு எண்
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.