பேர்சிய மொழி
Fors tili
உரோமானிய மொழி
Rumin tili
சேர்பிய மொழி
Serbiya tili
ஸ்லோவானிய மொழி
Sloven tili
ஸ்வீடன் மொழி
Shved tili
தாய்லாந்து மொழி
Tay tili
உக்ரேனிய மொழி
Ukrain tili
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Oʻzbek tili
வியட்னாமிய மொழி
Vyetnam tili
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans tili
ஐஸ்லாந்து மொழி
Island tili
ஸ்வாகிலி மொழி
Suaxili tili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto tili
ஆர்மேனிய மொழி
Arman tili

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.