அடர்த்தியான
Mörkt
பின்புலம்
Bakgrund
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
No translations found
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Utskrifter
தரவிறக்கு
Ladda ner
தேடியவை
Upptäcktes
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
No translations found
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Detaljerad information om varje grundämne
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Jämför egenskaperna för två grundämnen
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Interaktivt periodiskt system
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Grupp
கிடை வரிசை
Period
குழு
Block
வாங்குதளம்
Butik
படம்
Bild
மேலதிக படங்கள்
Fler bilder
பண்புகள்
Egenskaper
பயன்கள்
Användningsområden
வரலாறு
Historia
பொதுப் பண்புகள்
Generella Egenskaper
இயற்பியற் பண்புகள்
Fysikaliska Egenskaper
அணுப் பண்புகள்
Atomära Egenskaper
முக்கிய பயன்கள்
Huvudsakliga användningsområden
வெளி இணைப்புகள்
Externa länkar
தோற்றம்
Utseende
குறுக்குச்சசாவிகள்
Genvägar
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Förslag
மேலும்
Mer
வடிவமைப்பு
Stil
வலைத்தளம்
Webbplats
அட்டவணை அகலம்
Bredd på tabell
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sortera efter nummer
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sortera efter namn
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sortera efter kemisk beteckning
பெயர்
Namn
வேதிக் குறியீடு
Tecken
அணு எண்
Atomnummer
அணுவின் திணிவு
Atommassa
திணிஇவெண்
Masstal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.