பேர்சிய மொழி
لغة فارسية
உரோமானிய மொழி
لغة رومانية
சேர்பிய மொழி
لغة صربية
ஸ்லோவானிய மொழி
لغة سلوفينية
ஸ்வீடன் மொழி
لغة سويدية
தாய்லாந்து மொழி
لغة تايلندية
உக்ரேனிய மொழி
لغة أوكرانية
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
لغة أوزبكية
வியட்னாமிய மொழி
لغة فيتنامية
ஆபிரிக்க மொழி
اللغة الأفريقانية
ஐஸ்லாந்து மொழி
اللغة الآيسلندية
ஸ்வாகிலி மொழி
اللغة السواحلية
எஸ்பெராண்டோ மொழி
إسبرانتو
ஆர்மேனிய மொழி
اللغة الأرمنية

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.