அடர்த்தியான
כהה
பின்புலம்
רקע
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
No translations found
தரவிறக்கு
הורדה
தேடியவை
התגלה
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
No translations found
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
תיאור מפורט עבור כול יסוד
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
No translations found
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
תשווה בין התכונות של שני יסודות
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
קבוצה
கிடை வரிசை
מחזור
குழு
חסום
வாங்குதளம்
חנות
படம்
תמונה
மேலதிக படங்கள்
תמונות נוספות
பண்புகள்
מאפיינים
பயன்கள்
יישומים
வரலாறு
היסטוריה
பொதுப் பண்புகள்
תכונות כלליות
இயற்பியற் பண்புகள்
מאפיינים פיזים
அணுப் பண்புகள்
מאפיינים אטומיים
முக்கிய பயன்கள்
שימושים מרכזיים
வெளி இணைப்புகள்
קישורים חיצוניים
தோற்றம்
מראה
குறுக்குச்சசாவிகள்
קיצורי דרך
கருத்துத் தெரிவிப்பு
הצעות
மேலும்
עוד
வடிவமைப்பு
סגנון
வலைத்தளம்
אתר
அட்டவணை அகலம்
רוחב הטבלה
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
מיון לפי מספר אטומי
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
מיון לפי שם
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
מיון לפי סמל כימי
பெயர்
שם
வேதிக் குறியீடு
סמל כימי
அணு எண்
מספר אטומי
அணுவின் திணிவு
מסה אטומי
திணிஇவெண்
מספר מסה

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.