Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
원소 주기율표: 118 원소
Bảng tuần hoàn
원소 주기율표
Trang chủ
So sánh
비교
Cài đặt
설정
Danh sách
목록
Dịch
번역하기
Dịch thuật
번역
Giới thiệu
정보
Chung
일반
Phiên bản
버전
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Naveen CS 제작
Tín chỉ
크레딧
Tìm kiếm
검색
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
한국어 번역을 도와주세요!
Ngôn ngữ
언어
Ngôn ngữ được hỗ trợ
지원되는 언어
Ngôn ngữ hệ thống
시스템 언어
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
‎Chính sách bảo mật‎
개인정보취급방침
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
Kết quả cho
검색 결과
nguyêntố
원소
cácnguyêntố
원소
Đánh giá
평가
Liên hệ với chúng tôi
문의
Nâng cấp
업그레이드
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
Tính năng
기능
Thích ứng dụng?
이 어플을 즐기고 계신가요?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
Gửi
보내기
Gửi phản hồi
피드백 보내기
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
Lọai bỏ quảng cáo
모든 광고가 사라집니다
Đặt hình nền
배경을 설정할 수 있습니다
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
페이지 탐색 단축키 변경
* Khả dung với bản nâng cấp
* 업그레이드로 가능한 것들
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
Đóng
닫기
Bật
켜기
Tắt
끄기
Nguồn ảnh
이미지 출처
Ghi chú về phiên bản
버전 정보
Chủ đề
테마
Sáng
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.