Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elementen: Het Periodiek Systeem
Bảng tuần hoàn
Periodiek Systeem
Trang chủ
Home
So sánh
Vergelijk
Cài đặt
Instellingen
Danh sách
Lijst
Dịch
Vertalen
Dịch thuật
Vertaling
Giới thiệu
Info
Chung
Algemeen
Phiên bản
Versie
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Ontwikkeld door Naveen CS
Tín chỉ
Lijst van verdienste
Tìm kiếm
Zoek
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Help deze app te vertalen in jouw taal
Ngôn ngữ
Taal
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Ondersteunde talen
Ngôn ngữ hệ thống
Systeemtaal
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
‎Chính sách bảo mật‎
Privacybeleid
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
Kết quả cho
Resultaten voor
nguyêntố
element
cácnguyêntố
elementen
Đánh giá
Beoordeel
Liên hệ với chúng tôi
Neem contact op
Nâng cấp
Opwaarderen
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Opwaarderen voor extra functies
Tính năng
Functies
Thích ứng dụng?
Bevalt de app?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
Gửi
Verzenden
Gửi phản hồi
Feedback verzenden
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Lọai bỏ quảng cáo
Verwijder alle reclame
Đặt hình nền
Stel achtergrond in
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
* Khả dung với bản nâng cấp
* Toegankelijk met de upgrade
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Đóng
Sluiten
Bật
Aan
Tắt
Uit
Nguồn ảnh
Verdiensten voor afbeeldingen
Ghi chú về phiên bản
Versie-opmerkingen
Chủ đề
Thema
Sáng
Licht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.