Tiếng Ba Tư
페르시아어
Tiếng Rumani
루마니아어
Tiếng Serbia
세르비아어
Tiếng Slovenia
슬로베니아어
Tiếng Thụy Điển
스웨덴어
Tiếng Thái
태국어
Tiếng Ukraina
우크라이나어
Tiếng Uzbek
우즈베크어
Tiếng Việt
베트남어
Tiếng Afrikaans
아프리카 어
Tiếng Iceland
아이슬란드 어
Tiếng Swahili
스와힐리어
Quốc tế ngữ
에스페란토 말
Tiếng Armenia
아르메니아어

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.