Grundämnen: Det Periodiska Systemet
원소 주기율표: 118 원소
Periodiska Systemet
원소 주기율표
Hem
Komparera
비교
Inställningar
설정
Lista
목록
Översätt
번역하기
Översättning
번역
Om
정보
Allmän
일반
Version
버전
Utvecklad av Naveen CS
Naveen CS 제작
Tack
크레딧
Sök
검색
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
한국어 번역을 도와주세요!
Språk
언어
Språk som stöds
지원되는 언어
Systemet språk
시스템 언어
Starta om appen för att byta språk
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
Sekretesspolicy
개인정보취급방침
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
Inga grundämnen matchar din sökning
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
Resultat för
검색 결과
grundämne
원소
grundämnen
원소
Betyg
평가
Kontakta oss
문의
Uppgradering
업그레이드
Uppgradera för extra funktioner
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
Funktioner
기능
Njuter du av appen?
이 어플을 즐기고 계신가요?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
Skicka
보내기
Skicka feedback
피드백 보내기
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
Ta bort alla annonser
모든 광고가 사라집니다
Välj bakgrund
배경을 설정할 수 있습니다
Visa detaljerad information om isotoper
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
Visa fler bilder för varje grundämne
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
Ändra genvägarna för sidnavigering
페이지 탐색 단축키 변경
* Tillgängligt med uppgradering
* 업그레이드로 가능한 것들
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
Stänga
닫기
켜기
Av
끄기
Bildkrediter
이미지 출처
Versionskommentarer
버전 정보
Tema
테마
Ljust
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.