Elementet: Tabelën periodike
원소 주기율표: 118 원소
Tabelën periodike
원소 주기율표
Shtëpi
Krahasim
비교
Cilësimet
설정
Listë
목록
Përkthej
번역하기
Përkthim
번역
Rreth
정보
I përgjithshëm
일반
Versioni
버전
Gjuha e mbështetur
지원되는 언어
Rezultatet për
검색 결과
Na kontaktoni
문의
Tiparet
기능
Dërgo
보내기
Dërgo reagimet
피드백 보내기
Aktiv
켜기
Joaktiv
끄기
Shënimet e versionit
버전 정보

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.