Elements: La Taula Periòdica
원소 주기율표: 118 원소
Taula Periòdica
원소 주기율표
Casa
Comparar
비교
Configuració
설정
Llista
목록
Traduir
번역하기
Traducció
번역
Quant a
정보
General
일반
Versió
버전
Desenvolupat per Naveen Cs
Naveen CS 제작
Crèdits
크레딧
Cerca
검색
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
한국어 번역을 도와주세요!
Idioma
언어
Idioma compatible
지원되는 언어
Idioma del sistema
시스템 언어
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
Política de Privadesa
개인정보취급방침
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
Resultats per a
검색 결과
element
원소
elements
원소
Valoració
평가
Contacte
문의
Millorar
업그레이드
Actualitzar a funcions addicionals
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
Característiques
기능
Gaudint de l'aplicació?
이 어플을 즐기고 계신가요?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
Envia
보내기
Envieu suggeriments
피드백 보내기
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
Eliminar tots els anuncis
모든 광고가 사라집니다
Definir fons de pantalla
배경을 설정할 수 있습니다
Veure informació detallada sobre els isòtops
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
Veure les imatges per cada element
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
페이지 탐색 단축키 변경
* Disponible amb la millora
* 업그레이드로 가능한 것들
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
Cerca
닫기
Activat
켜기
Desactivat
끄기
Crèdits de les imatges
이미지 출처
Notes de la versió
버전 정보
Tema
테마
Lleuger
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.