Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elemen: Jadual Berkala Unsur
Bảng tuần hoàn
Jadual berkala
Trang chủ
Laman
So sánh
Banding
Cài đặt
Tetapan
Danh sách
Senarai
Dịch
Terjemah
Dịch thuật
Penterjemahan
Giới thiệu
Perihal
Chung
Umum
Phiên bản
Versi
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Dibangunkan oleh Naveen CS
Tín chỉ
Kredit
Tìm kiếm
Carian
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Bantu terjemah aplikasi ini kepada bahasa anda
Ngôn ngữ
Bahasa
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Bahasa yang disokong
Ngôn ngữ hệ thống
Bahasa sistem
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Sila mula semula aplikasi untuk menukar bahasa
‎Chính sách bảo mật‎
Dasar Privasi
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Aplikasi ini tidak mengambil atau menyimpan data pengguna
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Tiada unsur yang serupa dengan carian
Kết quả cho
Hasil carian untuk
nguyêntố
unsur
cácnguyêntố
unsur-unsur
Đánh giá
Kadar
Liên hệ với chúng tôi
Hubungi kami
Nâng cấp
Naik taraf
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Naik taraf untuk ciri tambahan
Tính năng
Ciri
Thích ứng dụng?
Suka aplikasi ini?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Kami hargai anda untuk menilai aplikasi kami 5 bintang di kedai
Gửi
Hantar
Gửi phản hồi
Hantar maklum balas
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Sila beli penaiktarafan untuk mendapatkan ciri dibawah
Lọai bỏ quảng cáo
Hapus semua iklan
Đặt hình nền
Tetapkan latar belakang
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Lihat secara terperinci maklumat pada isotop
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Lebih lagi gambar bagi setiap unsur
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Sesuaikan penampilan jadual berkala unsur
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Ubah suai kunci alternatif untuk halaman
* Khả dung với bản nâng cấp
Terdapat dengan penaiktarafan
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Beritahu kami tentang pengalaman anda atau cadangkan cara menambah baik
Đóng
Tutup
Bật
Hidup
Tắt
Mati
Nguồn ảnh
Kredit imej
Ghi chú về phiên bản
Nota versi
Chủ đề
Tema
Sáng
Cerah

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.