Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Unsur: Tabel Periodik
Bảng tuần hoàn
Tabel Periodik
Trang chủ
Beranda
So sánh
Bandingkan
Cài đặt
Pengaturan
Danh sách
Daftar
Dịch
Terjemahkan
Dịch thuật
Terjemahan
Giới thiệu
Tentang
Chung
Umum
Phiên bản
Versi
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Dikembangkan oleh Naveen CS
Tín chỉ
Kredit
Tìm kiếm
Cari
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Bantu menerjemahkan aplikasi ini ke bahasa anda
Ngôn ngữ
Bahasa
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Bahasa yang didukung
Ngôn ngữ hệ thống
Bahasa Sistem
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Harap hidupkan ulang aplikasi untuk mengganti bahasa
‎Chính sách bảo mật‎
Kebijakan Privasi
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Aplikasi ini tidak mengumpulkan atau menyimpan data pengguna apapun
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Tidak ada unsur yang cocok dengan pencarian anda
Kết quả cho
Hasil untuk
nguyêntố
unsur
cácnguyêntố
unsur
Đánh giá
Beri nilai
Liên hệ với chúng tôi
Hubungi Kami
Nâng cấp
Upgrade
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Upgrade untuk fitur ekstra
Tính năng
Fitur
Thích ứng dụng?
Suka aplikasi ini?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Kami ingin Anda menilai aplikasi kami 5 bintang di Bursa
Gửi
Kirim
Gửi phản hồi
Kirim Tanggapan
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Harap membayar upgrade untuk mendapatkan fitur dibawah
Lọai bỏ quảng cáo
Hilangkan semua iklan
Đặt hình nền
Atur latar belakang
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Tampilkan informasi terperinci di isotop
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Tampilkan lebih banyak gambar untuk setiap unsur
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Sesuaikan tampilan tabel periodik
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Ubah tombol pintas untuk navigasi halaman
* Khả dung với bản nâng cấp
* Tersedia dengan upgrade
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Beritahu kami tentang pengalaman Anda atau sarankan bagaimana kami bisa membuat yang lebih baik
Đóng
Tutup
Bật
Aktif
Tắt
Nonaktif
Nguồn ảnh
Kredit Gambar
Ghi chú về phiên bản
Catatan versi
Chủ đề
Tema
Sáng
Terang

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.