Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Grunnstoffa: Det Periodiske Systemet
Bảng tuần hoàn
Periodiske Systemet
Trang chủ
Heim
So sánh
No translations found
Cài đặt
Innstillingar
Danh sách
No translations found
Dịch
No translations found
Dịch thuật
Omsetjing
Giới thiệu
Om
Chung
Generelt
Phiên bản
Versjon
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Utviklet av Naveen CS
Tín chỉ
No translations found
Tìm kiếm
Søk
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
No translations found
Ngôn ngữ
Språk
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Språk som blir støtta
Ngôn ngữ hệ thống
No translations found
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
No translations found
‎Chính sách bảo mật‎
Personvernpolicy
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
No translations found
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
No translations found
Kết quả cho
Resultat for
nguyêntố
No translations found
cácnguyêntố
No translations found
Đánh giá
Bedøm
Liên hệ với chúng tôi
Kontakt oss
Nâng cấp
Oppgradere
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Oppgrader for ekstra funksjoner
Tính năng
Funksjonar
Thích ứng dụng?
No translations found
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
Gửi
No translations found
Gửi phản hồi
Send tilbakemelding
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
No translations found
Lọai bỏ quảng cáo
No translations found
Đặt hình nền
No translations found
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
No translations found
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
No translations found
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
No translations found
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
No translations found
* Khả dung với bản nâng cấp
No translations found
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
Đóng
Steng
Bật
Tắt
Av
Nguồn ảnh
No translations found
Ghi chú về phiên bản
Versjonsmerknader
Chủ đề
No translations found
Sáng
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.