Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Bảng tuần hoàn
Bảng tuần hoàn
Trang chủ
Trang chủ
So sánh
So sánh
Cài đặt
Cài đặt
Danh sách
Danh sách
Dịch
Dịch
Dịch thuật
Dịch thuật
Giới thiệu
Giới thiệu
Chung
Chung
Phiên bản
Phiên bản
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Tín chỉ
Tín chỉ
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Ngôn ngữ hệ thống
Ngôn ngữ hệ thống
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
‎Chính sách bảo mật‎
‎Chính sách bảo mật‎
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Kết quả cho
Kết quả cho
nguyêntố
nguyêntố
cácnguyêntố
cácnguyêntố
Đánh giá
Đánh giá
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Nâng cấp
Nâng cấp
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Tính năng
Tính năng
Thích ứng dụng?
Thích ứng dụng?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Gửi
Gửi
Gửi phản hồi
Gửi phản hồi
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Lọai bỏ quảng cáo
Lọai bỏ quảng cáo
Đặt hình nền
Đặt hình nền
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Khả dung với bản nâng cấp
* Khả dung với bản nâng cấp
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Đóng
Đóng
Bật
Bật
Tắt
Tắt
Nguồn ảnh
Nguồn ảnh
Ghi chú về phiên bản
Ghi chú về phiên bản
Chủ đề
Chủ đề
Sáng
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.