عناصر: جدول تناوبی
원소 주기율표: 118 원소
جدول تناوبی
원소 주기율표
خانه
مقایسه
비교
تنظیمات
설정
فهرست
목록
ترجمه
번역하기
ترجمه کردن
번역
درباره برنامه
정보
عمومی
일반
نسخه
버전
طراحی و توسعه توسط Naveen CS
Naveen CS 제작
اعتبار
크레딧
جستجو
검색
به ترجمه کردن این برنامه به زبان خودتان کمک کنید
한국어 번역을 도와주세요!
زبان
언어
زبان های پشتیبانی شده
지원되는 언어
زبان دستگاه
시스템 언어
لطفا برای تغییر زبان برنامه دوباره راه اندازی کنید
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
سیاست حفظ حریم خصوصی
개인정보취급방침
این برنامه هرگونه از اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع آوری نمیکند
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
هیچ عنصری یافت نشد
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
نتایج
검색 결과
عنصر
원소
عناصر
원소
ارزش
평가
تماس با ما
문의
ارتقا
업그레이드
ارتقا برای امکانات اضافی
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
امکانات
기능
آیا از این برنامه لذت میبرید؟
이 어플을 즐기고 계신가요?
ما دوست داریم شما به برنامه ما در فروشگاه امتیاز ۵ ستاره بدهید
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
ارسال
보내기
ارسال بازخورد
피드백 보내기
لطفا برای دریافت امکانات زیر ارتقا را خریداری کنید
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
پاک کردن تمام تبلیغات ها
모든 광고가 사라집니다
تنظیم پس زمینه
배경을 설정할 수 있습니다
نمایش اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
مشاهده عکسهای بیشتر برای هر عنصر
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
ظاهر جدول تناوبی را سفارشی کنید
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
کلیدهای میانبر برای حرکت در صفحه را اصلاح کنید
페이지 탐색 단축키 변경
در دسترس با ارتقاء
* 업그레이드로 가능한 것들
تجربه یا پیشنهاد خود را به ما بگویید ک چگونه میتوانیم بهتر باشیم
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
بستن
닫기
روشن
켜기
خاموش
끄기
اعتبار عکس
이미지 출처
ویژگی ورژن ها
버전 정보
تم
테마
روشن
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.