Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
元素: 週期表
Bảng tuần hoàn
週期表
Trang chủ
主頁
So sánh
比較
Cài đặt
設定
Danh sách
列表
Dịch
翻譯
Dịch thuật
翻譯
Giới thiệu
關於
Chung
通用
Phiên bản
版本
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
由Naveen CS開發
Tín chỉ
功勞
Tìm kiếm
搜尋
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
幫助我們翻譯此應用
Ngôn ngữ
語言
Ngôn ngữ được hỗ trợ
支援的語言
Ngôn ngữ hệ thống
系統語言
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
請重新啟動應用來切換語言
‎Chính sách bảo mật‎
隱私策略
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
本應用不收集或存儲任何用戶數據
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
未找到匹配的搜索項
Kết quả cho
搜尋結果
nguyêntố
元素
cácnguyêntố
元素
Đánh giá
評分
Liên hệ với chúng tôi
聯絡我們
Nâng cấp
升級
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
升級以取得額外功能
Tính năng
功能
Thích ứng dụng?
喜歡此應用?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
我們很樂意您在應用商店给我們的应用5星評價
Gửi
傳送
Gửi phản hồi
提供意見
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
請付費升級以獲取下列功能
Lọai bỏ quảng cáo
移除廣告
Đặt hình nền
設置背景
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
查看有關同位素的詳細信息
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
查看元素的更多相關圖像
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
自定義週期表的外觀
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
修改頁面導航的快捷鍵
* Khả dung với bản nâng cấp
* 升級後有效
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
告訴我們您的體驗或建議以便讓我們知道如何使它變得更好
Đóng
關閉
Bật
開啟
Tắt
關閉
Nguồn ảnh
圖片來源
Ghi chú về phiên bản
版本註解
Chủ đề
主題
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.