Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
元素: 周期表
Bảng tuần hoàn
周期表
Trang chủ
首页
So sánh
比较
Cài đặt
设置
Danh sách
列表
Dịch
翻译
Dịch thuật
翻译
Giới thiệu
关于
Chung
通用
Phiên bản
版本
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Naveen CS 荣誉出品
Tín chỉ
致谢
Tìm kiếm
搜索
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Ngôn ngữ
语言
Ngôn ngữ được hỗ trợ
支持的语言
Ngôn ngữ hệ thống
系统语言
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
请重启应用以切换语言
‎Chính sách bảo mật‎
隐私策略
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
本应用不会收集或储存任何用户信息
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
未找到你需要的元素
Kết quả cho
结果
nguyêntố
元素
cácnguyêntố
元素
Đánh giá
评分
Liên hệ với chúng tôi
联系我们
Nâng cấp
升级
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
升级以获取更多功能
Tính năng
功能
Thích ứng dụng?
喜欢此应用?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
希望您在应用商店给予我们5星好评
Gửi
发送
Gửi phản hồi
发送反馈
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
请购买此升级以获取如下功能
Lọai bỏ quảng cáo
去除广告
Đặt hình nền
设置背景
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
查看同位素详情
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
查看更多元素图片
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
自定义周期表外观
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
修改页面导航快捷键
* Khả dung với bản nâng cấp
* 仅限升级可用
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Đóng
关闭
Bật
Tắt
Nguồn ảnh
图片来源
Ghi chú về phiên bản
版本说明
Chủ đề
主题
Sáng
浅色

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.