Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
No translations found
Bảng tuần hoàn
No translations found
Trang chủ
No translations found
So sánh
No translations found
Cài đặt
Iestatījumi
Danh sách
No translations found
Dịch
No translations found
Dịch thuật
Tulkošana
Giới thiệu
Par
Chung
No translations found
Phiên bản
Versija
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
No translations found
Tín chỉ
No translations found
Tìm kiếm
Meklēšana
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
No translations found
Ngôn ngữ
Valoda
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Atbalstītā valoda
Ngôn ngữ hệ thống
No translations found
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
No translations found
‎Chính sách bảo mật‎
Konfidencialitātes politika
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
No translations found
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
No translations found
Kết quả cho
Rezultāti atbilstoši
nguyêntố
No translations found
cácnguyêntố
No translations found
Đánh giá
No translations found
Liên hệ với chúng tôi
Sazināties ar mums
Nâng cấp
No translations found
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
No translations found
Tính năng
Līdzekļi
Thích ứng dụng?
No translations found
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
No translations found
Gửi
Sūtīt
Gửi phản hồi
Sūtīt atsauksmi
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
No translations found
Lọai bỏ quảng cáo
No translations found
Đặt hình nền
No translations found
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
No translations found
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
No translations found
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
No translations found
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
No translations found
* Khả dung với bản nâng cấp
No translations found
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
No translations found
Đóng
No translations found
Bật
Ieslēgts
Tắt
Izslēgts
Nguồn ảnh
No translations found
Ghi chú về phiên bản
Versijas piezīmes
Chủ đề
No translations found
Sáng
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.