יסודות: הטבלה המחזורית
원소 주기율표: 118 원소
הטבלה המחזורית
원소 주기율표
בית
השוואה
비교
הגדרות
설정
רשימה
목록
לתרגם
번역하기
תרגום
번역
אודות
정보
כללי
일반
גרסה
버전
פיתוח על ידי Naveen CS
Naveen CS 제작
תודות
크레딧
חפש
검색
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
한국어 번역을 도와주세요!
שפה
언어
שפה נתמכת
지원되는 언어
שפת המערכת
시스템 언어
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
מדיניות פרטיות
개인정보취급방침
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
תוצאות ל
검색 결과
יסוד
원소
יסודות
원소
קצב
평가
צור קשר
문의
לשדרג
업그레이드
לשדרג לתוכניות נוספות
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
תכונות
기능
נהנה מהיישומון?
이 어플을 즐기고 계신가요?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
שלח
보내기
שליחת משוב
피드백 보내기
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
הסרת כל פרסומות
모든 광고가 사라집니다
להגדיר את הרקע
배경을 설정할 수 있습니다
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
페이지 탐색 단축키 변경
זמין עם שדרוג
* 업그레이드로 가능한 것들
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
סגור
닫기
פעיל
켜기
כבוי
끄기
זכויות התמונות
이미지 출처
הערות גירסה
버전 정보
ערכת נושא
테마
בהיר
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.