Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
От греческих слов "гидро" (вода) и "генез" (формирование)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
От греческого слова "гелиос" - солнце
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
От греческого слова "литос", камень
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
От греческого слова "бериллос", берилл

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.