Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
От греческих слов "гидро" (вода) и "генез" (формирование)
Z řeckého slova "helios", slunce
От греческого слова "гелиос" - солнце
Z řeckého slova "lithos", kámen
От греческого слова "литос", камень
Z řeckého slova "beryllos", beryl
От греческого слова "бериллос", берилл
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
От арабского слова "Бурак", персидского "Бура"
Z latinského slova "carbo", uhlík
От латинского слова "карбо" уголь
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
От латинского слова "нитриум", греческого "нитрон" - пищевая сода, и "генез" - формирование
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
От греческого слова "оксис" - кислота, и "генез" - формирование
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
От латинского и французского слов "флури" - поток
Z řeckého slova "neos", nový
От греческого слова "неос" - новый
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
От английского слова "сода" и среднелатинского "соданиум" - лекарство от головной боли
Z Magnesia, okres v Thessaly
От слова "Магнезия" - название района в Тессалии
Z latinského slova "alumen", kamenec
От латинского слова "алумен" - квасцы
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
От латинского слова "силекс" - песок
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
От греческого слова "фосфорос" - светоносный; старое название планеты Венера при появлении до восхода солнца
Označováno v Genesis jako brimstone
Известен древним, упоминается в Книге Бытия как сера
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
От греческого слова "хлоро" - жёлто-зелёный
Z řeckého slova "argos", neaktivní
От греческого слова "аргос" - неактивный
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
От английского слова "поташ" - горшок с пеплом, латинского "калиум" и арабского "кали" "алькали"
Z latinského "calx", limetka
От латинского слова "калькс" - лайм
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
От латинского слова "Скандия" - Скандинавия
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
От латинского слова "титанс" - первые сыновья Земли (греческая мифология)
Po skandinávské bohyni, Vanadis
Назван в честь скандинавских богов Ванадис
Z řeckého slova "chroma", barva
От греческого слова "хрома" - цвет
Z latinského "magnes", magnet, kvůli magnetickým vlastnostem pyrolusitu
От латинского слова "магнез" - магнит; от магнитных свойств пиролюзита
Z latinského slova "ferrum"
От латинского слова "феррум"
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
От латинского слова "купрум", с острова Кипр
Z německého slova "Zink", neznámého původu
От немецкого слова "цинк", неизвестного происхождения
Z řeckého slova "kryptos", skrytý
От греческого слова "криптос", спрятанный
Pojmenováno podle Strontian, města ve Skotsku.
Элемент, как и минерал стронцианит, получил название в честь деревни Стронциан, где был впервые обнаружен
Pojmenováno podle Ytterby, vesnice ve Švédsku nedaleko Vauxholmu.
От названия минерала иттербита, из которого был впервые выделен иттрий
Z Latinského slova "Ruthenia", Rusko.
Элемент назван в честь России, по её латинскому названию - Рутения (Ruthenia)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.