มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
От греческих слов "гидро" (вода) и "генез" (формирование)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
От греческого слова "гелиос" - солнце
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
От греческого слова "литос", камень
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
От греческого слова "бериллос", берилл
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
От латинского слова "карбо" уголь
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
От латинского слова "нитриум", греческого "нитрон" - пищевая сода, и "генез" - формирование
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
От греческого слова "хлоро" - жёлто-зелёный
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Назван в честь скандинавских богов Ванадис
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
От греческого слова "хрома" - цвет
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
От латинского слова "феррум"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Элемент, как и минерал стронцианит, получил название в честь деревни Стронциан, где был впервые обнаружен
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
От названия минерала иттербита, из которого был впервые выделен иттрий

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.