Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
名前の由来は、 ギリシャ語の "hydro" (水) と、 "genes" (成形) を合わせた言葉です
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
名前の由来は、ギリシャ語の "helios" (太陽) からきた言葉です
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
名前の由来は、ギリシャ語の "lithos" (石) からきた言葉です
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
名前の由来は、 ギリシャ語の "beryllos" (緑柱石) です。

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.