Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.