Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.