Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
От греческих слов "гидро" (вода) и "генез" (формирование)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
От греческого слова "гелиос" - солнце
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
От греческого слова "литос", камень
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
От греческого слова "бериллос", берилл
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
От арабского слова "Бурак", персидского "Бура"
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
От латинского слова "карбо" уголь
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
От латинского слова "нитриум", греческого "нитрон" - пищевая сода, и "генез" - формирование
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
От греческого слова "оксис" - кислота, и "генез" - формирование
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
От латинского и французского слов "флури" - поток
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
От греческого слова "неос" - новый
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
От английского слова "сода" и среднелатинского "соданиум" - лекарство от головной боли
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
От слова "Магнезия" - название района в Тессалии
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
От латинского слова "алумен" - квасцы
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
От латинского слова "силекс" - песок
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
От греческого слова "фосфорос" - светоносный; старое название планеты Венера при появлении до восхода солнца
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Известен древним, упоминается в Книге Бытия как сера
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
От греческого слова "хлоро" - жёлто-зелёный
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
От греческого слова "аргос" - неактивный
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
От английского слова "поташ" - горшок с пеплом, латинского "калиум" и арабского "кали" "алькали"
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
От латинского слова "калькс" - лайм
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
От латинского слова "Скандия" - Скандинавия
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
От латинского слова "титанс" - первые сыновья Земли (греческая мифология)
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Назван в честь скандинавских богов Ванадис
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
От греческого слова "хрома" - цвет
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
От латинского слова "магнез" - магнит; от магнитных свойств пиролюзита
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
От латинского слова "феррум"
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
С Немецкого слова "Kobalt", гоблин или злой дух; также с Греческого "Cobalos", шахта
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
От немецкого слова «Никель» — озорник, дух гор, который «подбрасывал» искателям меди минерал красного цвета, похожий на медную руду
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
От латинского слова "купрум", с острова Кипр
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
От немецкого слова "цинк", неизвестного происхождения
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
Элемент назван в честь Франции, по её латинскому названию - Галлия (Gallia)
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
Название дано в честь Германии
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
От латинского слова "арсеникум", греческое - "арсеникон"
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
От греческого слова "селен", с Луны
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
От греческого слова "бромос", зловоние
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
От греческого слова "криптос", спрятанный
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
От латинского слова "рубидус", тёмно-красный
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Элемент, как и минерал стронцианит, получил название в честь деревни Стронциан, где был впервые обнаружен
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
От названия минерала иттербита, из которого был впервые выделен иттрий
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
От персидского "зарган", похожий на золото
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
Элемент назван в честь героини древнегреческой мифологии Ниобы - дочери Тантала
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
От греческого слова "молибдо", ведущий
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
От греческого слова «технетос» — искусственный
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
Элемент назван в честь России, по её латинскому названию - Рутения (Ruthenia)
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
От греческого слова "родон", розовый
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
Палладий был назван в честь астероида Паллас; Паллас была греческой богиней мудрости
Từ Latin cho bạc là "argentum"
По-латински "аргентум"
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
От латинского слова «кадмия», греческого «кадмея» — древнее название каламина, карбоната цинка
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
Элемент назван по цвету индиго - цвету спектральной линии индия
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
Латинское название для олова - "станнум"

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.