Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Van de Griekse woorden "hydro" (water) en "genes" (vormen)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Van het Griekse woord "helios", de zon
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Van het Griekse woord "lithos", steen
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Van het Griekse woord "beryllos", verbleken

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.